Zakres usług

Prowadzimy usługi:

  1. Księgi rachunkowe
  2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  3. Ryczałt ewidencjonowany
  4. Kadry i płace, ZUS
  5. Pomoc przy zakładaniu firmy bądź likwidacji działalności gospodarczej